Odstąpienie od umowny

Chcesz zwrócić zakupiony produkt?

Zwrot produktów* zakupionych w MASCOT® WebShop jest łatwy i szybki. Wystarczy kilka prostych kroków i można wrócić do swoich zwykłych obowiązków. Zwrotu produktów należy dokonać w terminie 14 dni.

1) Kliknij tutaj i poproś o formularz zwrotu produktów. Otrzymasz go drogą mailową. 2) Wypełnij formularz i odeślij produkty do swojego dystrybutora MASCOT**. 3) Dystrybutor sprawdzi zwrócone przez Ciebie produkty. 4) Jeśli zwrot zostanie zaakceptowany, otrzymasz z powrotem wpłaconą należność. W przeciwnym razie dystrybutor skontaktuje się z Tobą.

*Zwrot produktów z nadrukiem nie jest możliwy, chyba że są one wadliwe, tj. nadruk jest nieprawidłowy lub produkt jest uszkodzony.

**Jako klient jesteś odpowiedzialny za pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Podczas wysyłki zwrotnej masz dowolny wybór partnera. Zalecamy jednak korzystanie z usług uznanych partnerów, takich jak GLS, Poczta Polska i podobnych.

 

Prawo do anulowania zakupu

Klientowi przysługuje prawo do anulowania umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

Termin ten biegnie od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, otrzymała ostatni produkt.

Aby skorzystać z prawa do anulowania zakupu, klient musi nas w wyraźny sposób poinformować o swojej decyzji, np. listem poleconym, faksem lub mailem skierowanym do firmy: (Mascot International Austria GmbH, Kohlmarkt 8-10, A-1010 Wien, Polska, e-mail: info@mascot.dk, tel.: +45 8724 4747). Można w tym celu skorzystać z załączonego formularza anulowania zakupu, ale nie jest to obowiązkowe.

Można też wypełnić formularz elektronicznie na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.mascotwebshop.co.uk/Category/ReturnForm lub złożyć na niej wyraźne oświadczenie w innej formie. W razie skorzystania z tej opcji klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie złożenia zawiadomienia o anulowaniu zakupu np. drogą mailową.

Abyśmy mogli uznać, że anulowanie zakupu nastąpiło w terminie, wystarczy przed jego upływem wysłać do nas zawiadomienie o swojej decyzji w tej sprawie.

 

Skutki anulowania zakupu

W razie anulowania umowy zwracamy klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami dostawy (chyba że klient wybrał inną opcję dostawy niż oferowana przez nas opcja standardowa, która jest najbardziej ekonomiczna) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o anulowaniu. Zwrot płatności odbywa się tą samą metodą, z której skorzystał klient dokonując zakupu, chyba że wyraźnie zostanie uzgodnione inaczej. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami związanymi ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktów lub przedstawienia przez klienta dowodu ich odesłania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty poinformowania swojego dystrybutora o odstąpieniu od niniejszej umowy, odesłać lub przekazać zwracane towary dystrybutorowi. Abyśmy mogli uznać, że zwrot produktów nastąpił w terminie 14 dni, wystarczy wysłać je przed jego upływem. Klient ponosi koszty bezpośrednio związane z odesłaniem produktów. Klient ma obowiązek zapłaty odszkodowania za ewentualną utratę wartości produktów jedynie w przypadku, gdy utrata jest spowodowana jego postępowaniem z produktami – innym niż niezbędne w celu zbadania ich jakości, funkcjonalności i innych cech.

 

Prawo do anulowania nie dotyczy następujących umów:

  • Umowy dostawy towarów, które nie zostały wytworzone standardowo, ale wyprodukowane w oparciu o indywidualny wybór lub decyzję klienta, bądź w wyraźny sposób dostosowane do jego potrzeb.
     

Kliknij tutaj, aby dokonać zwrotu online.