Zasady ochrony prywatności

Oświadczenie w sprawie ochrony danych 

Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. 

 

1. Dane dostępowe i hostingowe 

Naszą stronę internetową można odwiedzać, nie udzielając nam żadnych informacji o sobie. Podczas wywoływania strony serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych i dostawcę wysyłającego zapytanie (dane dostępowe), oraz dokumentuje wywołanie. 

Informacje te służą wyłącznie zapewnieniu sprawnego działania strony, jak również ulepszaniu naszego asortymentu. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty. Wszelkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni od zakończenia wizyty na naszej stronie. 

Usługi hostingowe dostawców zewnętrznych 

Usługi hostingu i reprezentowania naszej strony są świadczone przez zewnętrznego dostawcę w ramach zleconej mu procedury przetwarzania danych. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane gromadzone jak opisano poniżej, dotyczące wykorzystywania naszej strony oraz podawane w formularzach dostępnych w naszym sklepie internetowym, są przetwarzane na serwerach ww. zewnętrznego dostawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie. 

Zewnętrzny dostawca ma główną siedzibę w państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

2. Gromadzenie danych i ich wykorzystywanie do realizacji umowy oraz przy tworzeniu konta klienta 

Gromadzimy dane osobowe, które są nam dobrowolnie przekazywane w celu składania zamówień, kontaktowania się z nami (na przykład za pomocą formularza kontaktowego lub maila), a także tworzenia kont klientów. Pola obowiązkowe są stosownie oznaczone i zawierają informacje, które są niezbędne do realizacji umów i/lub kontaktu między nami a klientem, bądź utworzenia konta klienta, ponieważ bez nich czynności te byłyby niemożliwe. Dane podlegające gromadzeniu są widoczne w odpowiednich polach poszczególnych formularzy. Wykorzystujemy je do przetwarzania zapytań od danego klienta i obsługi jego zamówień. Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub usunięciu konta klienta, zakres dalszego przetwarzania danych ulega ograniczeniu i są one usuwane z końcem okresu przechowywania informacji podatkowych i gospodarczych, chyba że klient udzielił wyraźnej zgody na inne wykorzystanie jego danych lub zastrzegliśmy sobie prawo do ich dodatkowego wykorzystywania w ramach dozwolonych prawem i opisanych w niniejszym dokumencie. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można go dokonać, przesyłając nam informację za ecommerce@mascot.dk opcji kontaktu lub używając odpowiedniej funkcji w koncie klienta. 

 

3. Przekazywanie danych 

Aby wywiązywać się z umów z klientami, przekazujemy ich dane firmom transportowym wynajętym w celu dostawy zamówionych produktów, w zakresie, jaki jest do tego niezbędny. Zgodnie z wyborem operatora płatności dokonanym przez klienta w trakcie składania zamówienia, przekazujemy dane zgromadzone w celu przetworzenia płatności odpowiedniemu podmiotowi do jej realizacji i, jeśli to konieczne, naszym dostawcom usług płatniczych lub wybranemu serwisowi płatniczemu. Dostawcy usług płatniczych po części również sami gromadzą ww. dane udostępnione im przez użytkowników podczas tworzenia u nich kont. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia trzeba zalogować się na stronie dostawcy za pomocą swoich danych dostępowych. Zastosowanie mają wówczas zasady ochrony danych osobowych przez danego dostawcę. 

Przekazywanie danych dostawcom usług transportowych 

Pod warunkiem udzielenia nam wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekazujemy adres mailowy i numer telefonu klienta wybranemu dostawcy usług transportowych, by mógł on skontaktować się z klientem przed dostawą i wysłać mu zawiadomienie o jej terminie oraz dokonać uzgodnień w jej kwestii. 

Wycofanie zgody jest możliwe w każdej chwili i można go dokonać, przesyłając nam informację za pomocą jednej z określonych poniżej opcji kontaktu lub bezpośrednio kontaktując się z dostawcą pod adresem podanego poniżej. Po wycofaniu zgody usuwamy dane, które klient podał nam w celu realizacji dostaw, chyba że udzielił on wyraźnej zgody na inne wykorzystanie jego danych lub zastrzegliśmy sobie prawo do ich dodatkowego wykorzystywania w ramach dozwolonych prawem i opisanych w niniejszym dokumencie. 

 

GLS Denmark A/S 

Kokmose 3 

6000 Kolding 

Dania 

 

4. Biuletyn mailowy 

Subskrypcja biuletynu mailowego 

W razie zgłoszenia chęci otrzymywania naszego biuletynu, wykorzystujemy dane, które są do tego niezbędne lub zostały nam przekazane przez klienta specjalnie w tym celu, aby w oparciu o jego zgodę regularnie przesyłać mu biuletyn. 

Subskrypcję biuletynu można w każdej chwili anulować, przesyłając nam informację za pomocą jednej z określonych poniżej opcji kontaktu lub korzystając z odpowiedniego linka podanego w biuletynie. Po anulowaniu subskrypcji usuwamy dane, które klient podał nam w celu jej realizacji, chyba że udzielił on wyraźnej zgody na inne wykorzystanie jego danych lub zastrzegliśmy sobie prawo do ich dodatkowego wykorzystywania w ramach dozwolonych prawem i opisanych w niniejszym dokumencie. 

Reklamy przesyłane drogą mailową do klientów, którzy nie są subskrybentami naszego biuletynu i prawo do sprzeciwu 

Jeśli otrzymamy adres mailowy klienta w związku z nabyciem przez niego towarów lub usług, a nie wyrazi on sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania mu drogą mailową ofert dotyczących produktów z naszego asortymentu, które są podobne do uprzednio zakupionych. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na promowaniu naszej działalności gospodarczej. 

Sprzeciw można złożyć w każdej chwili, przesyłając nam informację za pomocą jednej z określonych poniżej opcji kontaktu lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w danej reklamie mailowej, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów transferu danych poza stawką podstawową. 

Biuletyn jest wysyłany przez dostawcę usług, któremu w ramach stosownej procedury przetwarzania danych realizowanej w naszym imieniu przekazywany jest adres mailowy klienta. 

Dostawca ten ma główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia niedawno uznała, że firmy certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. 

Gromadzenie danych statystycznych i analityka 

Biuletyn zawierają tzw. „web beacon”, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp przy otwieraniu biuletynu. Zapisywane są wówczas ogólne dane techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i jej systemie, adres IP użytkownika oraz data i godzina połączenia. Informacje te służą doskonaleniu jakości usług dzięki wykorzystaniu danych technicznych lub danych dotyczących grup docelowych i ich zachowań w zakresie zapoznawania się z biuletynem za pomocą lokalizacji wywołania (którą można określić w oparciu o adres IP) bądź czasu dostępu do materiału. 

Gromadzone dane statystyczne obejmują również informacje o tym, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i na które linki klika użytkownik. Informacje te mogą, z powodów technicznych, być przypisane do indywidualnych odbiorców biuletynu. Nie jest jednak intencją ani naszą, ani MailChimp, obserwowanie poszczególnych użytkowników. Gromadzone dane pomagają nam określić nawyki czytelnicze użytkowników, by móc dostosowywać do nich treści lub wysyłać inne treści zgodne z ich zainteresowaniami. 

 

5. Pliki cookie i analityka internetowa 

Aby sprawić, by wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej atrakcyjna, umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, wyświetlać odpowiedni asortyment produktów i ułatwić badania rynku, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookie. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Niektóre z nich (tzw. cookie sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli jej zamknięciu przez użytkownika. Inne pozostają na jego urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie (cookie trwałe). Czas ich przechowywania użytkownik może sprawdzić w ustawieniach plików cookie w swojej przeglądarce. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookie na różne sposoby. Więcej danych na ten temat oraz wyjaśnienie, w jaki sposób można zmieniać ustawienia cookie, znajduje się w menu pomocy przeglądarki. Informacje dla poszczególnych przeglądarek są dostępne pod poniższymi linkami: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Opera™: https://help.opera.com/en/opera36/set-web-preferences 

Odrzucenie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony. 

Niniejsza strona korzysta w ramach Google Analytics (patrz niżej) również z tzw. plików cookie DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnym promowaniu naszej strony. Informacje generowane automatycznie przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na stronie anonimizację IP, adres IP użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Google używa tych informacji, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnym promowaniu naszej strony. Google może przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. 

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). 

Google LLC ma główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia niedawno uznała, że firmy certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. 

Użytkownik może dezaktywować plik cookie DoubleClick za pomocą tego linku. Może też dowiedzieć się więcej na temat ustawień cookie i ich dostosowywania na stronie Digital Advertising Alliance. Ponadto użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Odrzucenie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony. 

Stosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej 

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics stosuje metody, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkowników ze stron internetowych – na przykład pliki cookie. Gromadzone automatycznie informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dzięki aktywowanej na stronie anonimizacji IP, adres IP użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics zasadniczo nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z naszej witryny internetowej:

Adres IP użytkownika
Techniczne informacje o urządzeniu, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej
Lokalizacja geograficzna użytkownika
Strony odwiedzone przez użytkownika

Google LLC ma główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia niedawno uznała, że firmy certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. 

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez niego z naszej strony (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Korzystanie z Google AdWords Conversion Tracking 

Używamy internetowego narzędzia Google AdWords do śledzenia konwersji. Google Conversion Tracking to usługa analityczna Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). 

Jeżeli użytkownik klika w reklamę obsługiwaną przez Google, na jego urządzeniu zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki te mają ograniczoną trwałość i nie zawierają danych osobowych, a więc nie mogą służyć do identyfikacji osób. Jeśli klient odwiedza określone części naszej strony, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google - i my również - może rozpoznać, że klient kliknął w reklamę i został przekierowany do strony. 

Każdemu klientowi Google AdWords przypisany jest inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości, by za pomocą cookie śledzić ruch na stronach różnych klientów AdWords. Dane zgromadzone za pomocą cookie śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy uruchomili opcję jej śledzenia. Dzięki temu klienci mogą dowiedzieć się, ilu użytkowników kliknęło w ich reklamę i zostało przekierowanych do strony z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację indywidualnych użytkowników. 

Jeśli użytkownik nie życzy sobie by jego aktywność była śledzona, może zapobiec instalacji cookie, ustawiając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce (opcja dezaktywacji). Nie jest wówczas ujmowany w statystyce śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz oświadczenie w sprawie ochrony danych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy. 

Stosowanie Hotjar 

Na naszej stronie internetowej gromadzone i zapisywane są dane służące do celów marketingu i optymalizacji za pomocą technologii, którą dostarcza Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (www.hotjar.com). W oparciu o te dane mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników. 

Narzędzie śledzące Hotjar zapisuje losowo wybrane indywidualne sesje (tylko ze zanonimizowanym adresem IP). W takim przypadku generowany jest rejestr ruchów i kliknięć myszką w celu monitorowania zachowań użytkowników podczas sesji, co umożliwia wprowadzanie ulepszeń strony internetowej. 

Dane zgromadzone dzięki stosowaniu narzędzi Hotjar nie są wykorzystywane do identyfikacji indywidualnych użytkowników naszej strony i nie są łączone z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu, chyba że osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to wyraźnej zgody. 

Jeśli użytkownik nie życzy sobie by jego aktywność była śledzona, może dezaktywować tę opcję dla stosowanej przez siebie przeglądarki za pomocą tego linku: www.hotjar.com/opt-out. 

 

6. Promocja za pomocą narzędzi reklamy internetowej 

Google AdWords Remarketing 

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji wizyty na naszej stronie automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego użytkownika tzw. plik cookie Remarketing firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (CookieID) oraz na podstawie odwiedzanych przez użytkownika stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na jego zainteresowaniach. Celem jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów i polegających na optymalnym promowaniu naszej strony.  

Dalsze przetwarzanie danych odbywa się tylko na podstawie udzielonej Google przez użytkownika zgody na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z jego kontem oraz wykorzystanie informacji z jego konta Google do personalizowania reklam, które są wyświetlane na stronach internetowych. W takim przypadku, jeśli podczas wizyty na naszej stronie użytkownik będzie zalogowany w serwisie Google, Google wykorzysta jego dane razem z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. 

Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia niedawno uznała, że firmy certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. 

Użytkownik może dezaktywować plik cookie Remarketing za pomocą tego linku. Może też dowiedzieć się więcej na temat ustawień cookie i ich dostosowywania na stronie Digital Advertising Alliance. 

Stosowanie Facebook Custom Audience do analityki internetowej 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię Facebook Inc. (https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website) do gromadzenia i zapisywania danych, które służą do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników pod kątem możliwych ulepszeń naszej oferty i dostosowywania jej do ich potrzeb. Do tego celu stosowane są pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika strony, które umożliwiają jego rozpoznanie przy kolejnej wizycie. Pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu, chyba że osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to wyraźnej zgody. 

Użytkownik może sprzeciwić się stosowaniu Facebook Website Custom Audiences za pomocą tego linku: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. 

 

7. Opcje kontaktu i prawa użytkownika 

Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o tym, jakie dane na jego temat przechowujemy, a także do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz do ich usunięcia. 

W sprawach dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu skorzystania z prawa do wglądu, sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych oraz w celu wycofania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystywania przez nas danych, prosimy o bezpośredni kontakt za pomocą informacji kontaktowych znajdujących się w winiecie naszej strony. 

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu monitorującego ochronę danych osobowych. 

 

******************************************************************** 

Prawo do sprzeciwu 

W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez nas w powyżej opisany sposób w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeważających w kontekście równoważenia interesów, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez nas w celu marketingu bezpośredniego, prawo do sprzeciwu można zrealizować w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez nas w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje pod warunkiem przedstawienia powodów odnoszących się do indywidualnej sytuacji. 

Po wyrażeniu sprzeciwu zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w odnośnych celach, chyba że udowodnimy istnienie przyczyn o charakterze obowiązkowym przemawiających za kontynuacją tego przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, bądź przetwarzanie to służy dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń prawnych. 

Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych użytkownika do tego celu. 

 

********************************************************************